Doelgerichte politieke beïnvloeding
Annemarie Gehrels
Aanbevelingen

Aanbevelingen

“Het lobbytraject met Annemarie heeft voor de gemeente Nijmegen veel opgeleverd. Zowel ons college als gemeentelijk managementteam heeft nieuwe inzichten opgedaan om focus aan te brengen in de organisatie, dossiers te prioriteren en goed na te denken over met welke lobbypartners we samen optrekken.”

Astrid van de Klift, gemeentesecretaris Nijmegen


“Annemarie heeft Cedris begeleid in het ontwikkelen van een lobbystrategie. Ze onderstreepte het belang van een duidelijke lobbyboodschap. In de sessies die ze faciliteerde deelde ze haar inhoudelijke kennis én bracht de deelnemers steeds weer terug naar de essentie, de kern van de boodschap van Cedris. Door de boodschap helder te formuleren en proactiever in te zetten is de lobby versterkt. Terugkijkend is dit traject een eerste stap op weg naar meer focus in de organisatie geweest.”

Arend Pieterse, directeur Cedris


“Annemarie heeft ons geholpen een lobbystrategie en aanpak op te stellen. De negen lobbystappen waren daarbij erg nuttig om de onderlinge discussie en daarmee onze inzet te structureren. Annemarie heeft ons hierbij volledig online begeleid, voor ons een nieuwe ervaring. Gelukkig met prima resultaat. Fijn dat het ook online kan!

Annemarie heeft ons met scherpte, doelgerichtheid en door te structureren, vele stappen verder gebracht.”

Evelien Babbé, manager Team Leefomgeving VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)


“Als fractie kwamen we er enkele maanden geleden achter dat we onszelf konden verbeteren door onze ideeën eerder te toetsen bij anderen.

Aanvankelijk dachten we dat lobbyen gaat over het onder de aandacht te brengen van je ideeën. We schaften het boek van Annemarie aan, lieten dit rouleren en we volgden bij haar een lobbytraining.

Dat bleek een goede investering. In de training werden we namelijk flink aangepakt. Als wij dachten dat er geen tegenstanders waren van een bepaald onderwerp, dan bleek dat we “gewoon” een tandje dieper moesten spitten. En als we dachten dat een partij ons wel zou steunen, maakte Annemarie ons wel duidelijk dat we dan echt betere argumenten nodig hadden.

Onze ideeën werden dus behoorlijk van kanttekeningen voorzien. Maar wel op een prettige manier die ik als “met humor analyserend” en rechtstreeks typeer. Een manier bovendien die ons hielp onze lobbypunten concreet te maken. Annemarie is scherp en sensitief. Ze schakelt gemakkelijk mee in onze gedachtewereld, maar ook van de mensen die onze prachtige ideeën (hoe is het mogelijk) niet zomaar omarmen. ’t Is eigenlijk raar dat zo’n lobbytraining niet verplicht is voor politici. Annemarie leerde ons vooral om ook te willen begrijpen in plaats van alleen om begrepen te willen worden.

’t Was zeer de moeite waard, Annemarie! Ik gun dit meer raadsfracties.
Overigens volgden wij de training virtueel via Zoom als gevolg van een rondwarend virus. Dit bleek geen enkel probleem tijdens de training.”

Tijm Corporaal, fractievoorzitter GroenLinks Houten


“Annemarie heeft de Vereniging van Drentse gemeenten geadviseerd bij de ontwikkeling van een lobbystrategie. Zij wist 12 gemeenten op één lijn te krijgen en één verhaal te laten maken door scherpe vragen te stellen, kritische adviezen te geven en spiegels voor te houden.

Haar deskundigheid op het gebied van lobby heeft ervoor gezorgd dat zowel bestuurders als ambtenaren het traject als leuk en leerzaam hebben ervaren. Daarnaast is er zeer veel tevredenheid over de opgeleverde producten.

Kortweg is Annemarie een adviseur die scherp is, mensen in hun eigen kracht zet, plezierig in de omgang is en bovenal zeer deskundig als het gaat om lobby.”

Martin Nanninga, Ambtelijke secretaris / bestuurlijk adviseur Vereniging Drentse gemeenten


“Annemarie heeft RNW Media wederom goed geholpen met een organisatie brede scan om de lobby en advocacy capaciteiten in beeld te brengen en met aanbevelingen hoe die verder te versterken.

Ze heeft dit gedaan voor de programma’s in de landen waar we werkzaam zijn en voor onze lobby richting relevante stakeholders in Nederland. Annemarie is goed thuis in het werk van NGO’s en hoe donoren lobby & advocacy in toenemende mate omarmen als onderdeel van internationaal beleid en development agenda.

Kortom, Annemarie is een expert die je op een prettige manier snel op weg helpt!”

Erik van Weert, Director Business Development RNW Media


“Annemarie heeft voor het management van de provincie Drenthe een tweedaagse lobbytraining verzorgd.

Daarbij kwam niet alleen de theoretische grondslag aan de orde maar ook, de manier waarop je als management met lobby om zou kunnen gaan. Met name dit laatste aspect vond ik een zeer waardevolle aanvulling. Op soms luchtige wijze liet Annemarie ons het belang van lobby zien. Na afloop keerden we met een  “volle rugzak” terug naar Assen. Gevuld met kennis en vervolg acties.”

Wim Brenkman, provinciesecretaris Provincie Drenthe


“Annemarie is een door de wol geverfde lobbyist en trainer. Zij heeft ervaring in diverse arena’s in de praktijk.

En dat merk je: planmatig worden de stappen van lobbyprocessen doorgenomen en ze houdt daarbij een zeer consistent verhaal, dat tevens ruimte biedt voor een scala aan strategische, tactische en operationele methoden. Daarbij kan ze bij voortduring putten uit een reeks van praktische ervaringen en haar trainingen met voorbeelden larderen.
De trainingen kennen zowel goede theorieën alsook praktische oefeningen in een juiste balans.

Annemarie geeft niet alleen prettige en praktische trainingen, maar denkt ook mee met haar opdrachtgevers bij het opstellen van bepaalde trainingsprogramma’s.
Daarnaast is Annemarie ook een prettig mens: authentiek, humorvol, relativerend, scherp en integer.”

Michel van der Veen, lobbycoördinator Provincie Groningen


“Annemarie heeft voor Cordaids Strategisch Partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken de zelf-assessments begeleid waarbij onze lokale partners in Afghanistan, Nigeria en Zuid-Soedan hun eigen lobbycapaciteit onder de loep namen.

Dit zijn alle drie landen waar het moeilijk werken is voor maatschappelijke organisaties en partners vroegen zich van tevoren wat een buitenstaander hen zou kunnen brengen. Desondanks is Annemarie er goed in geslaagd op een participatieve manier sterke en zwakke punten boven tafel te krijgen en tot heldere plannen voor capaciteitsversterking te komen. Daarnaast had zij goede tips voor het aanscherpen van de Cordaid assessment tool.”

Dicky de Morrée, lobby and advocacy officer Cordaid


“Annemarie heeft een training gegeven aan ons team dat werkt aan het nieuwe Strategisch Partnerschap Lobby en Advocacy, een partnerschap tussen het ICCO Consortium en het Ministerie van Buitenlandse zaken. Een groep van zo’n 25 mensen, uit 12 verschillende landen, geen gemakkelijke opgave!

In de training heeft Annemarie inzicht gegeven in de verschillende aspecten van lobby en advocacy en de stappen om tot een gerichte lobbystrategie te komen. De deelnemers werkten tijdens de training aan hun eigen landenplannen, om zo stap voor stap de kennis ook in praktijk te brengen. Annemarie heeft een heldere en gestructureerde manier van werken en trainen, met oog voor de context waaruit de deelnemers komen.

Ze werkt vanuit een brede internationale ervaring, met veel praktische voorbeelden en werkvormen. Ik kan Annemarie zeker aanbevelen als trainer op dit terrein!”

Elly Urban, program manager strategic partnerschip for Lobby and Advocacy, ICCO Cooperation


“Annemarie levert al jaren voor de Universiteit Leiden een waardevolle bijdrage aan de leergang Public Affairs voor professionals binnen de overheid en het bedrijfsleven. Op praktische en theoretisch goed onderbouwde wijze neemt zij de deelnemers mee in de voorbereiding en aanpak van een geslaagde lobby.

Enkele uitspraken van deelnemers van de leergang over haar workshops:

‘Goed om heldere stappen toegelicht te krijgen die bijdragen aan een goede PA-strategie.’
‘Geeft goed praktisch inzicht in hoe je een lobby-strategie op moet bouwen.’
‘Fijn dat Annemarie met haar praktische stappenplan handvatten geeft voor een gestructureerde aanpak i.p.v. het “onderbuik gevoel”.’
‘Goede afwisseling van doen en luisteren, theorie in combinatie met oefeningen was heel verhelderend.’

Naast een uitstekende begeleider is zij tevens erg prettig om mee samen te werken. Ik stem graag met haar onze aanpak voor een volgende leergang af en deel haar enthousiasme om verbetermogelijkheden te zien. Kortom, Annemarie is inhoudelijk deskundig, in staat om dit op een goede manier over te brengen en ook een leuke samenwerkingspartner!”

Annemiek van der Weel, senior programmaleider, Centre for Professional Learning, Universiteit Leiden


“Annemarie is een fijne coach: betrokken, scherp en motiverend. In 2015 gaf ze mij persoonlijke coaching lobbyvaardigheden. Ze begeleidde me tijdens mijn eerste maanden als beleidsadviseur voor Oxfam Novib.

Wat je uit coaching van Annemarie haalt is uniek en gaat veel verder dan de gemiddelde groepstraining van een trainingsbureau. Ze maakte het leertraject gepersonaliseerd en praktisch: met als leidraad mijn leerdoelen en mijn lobbystrategie voor Oxfam Novib. Door Annemaries rijke ervaring in het vak, kreeg ik bijvoorbeeld ook inzicht in de ongeschreven regels van het politieke speelveld.

Annemaries professionaliteit maakt dat je lang voort kan met wat je leert. Ze gaf me het gereedschap waarmee ik nu altijd effectieve beleidsbeïnvloedingstrajecten kan ontwikkelen en uitvoeren. Met de adviezen van Annemarie in mijn achterhoofd kan ik nog lang blijven perfectioneren.

Bijzonder vond ik Annemaries totaalaanpak van overtuigingstechnieken: naast inhoud legde ze nadruk op timing, toon en lichaamstaal.

Annemarie helpt je om jouw eigen lobbystijl te ontwikkelen. Ze leerde me zowel mijn sterke eigenschappen als mijn valkuilen optimaal in te zetten om een lobbydoel te bereiken. Erg waardevol.”

Maxime Hofman, beleidsadviseur food and climate justice, Oxfam Novib


“Annemarie is een door de wol geverfde adviseur. Zij weet heel goed hoe de overheid functioneert. Ze is strategisch en operationeel sterk. Ze weet goed te verbinden en heeft uitstekend gevoel bij de politieke dimensie.

Ze voelt zich verantwoordelijk voor de klus, afspraak is afspraak. Ze kan ook in complexe en lastige dossiers prima uit de voeten.

Ik heb heel plezierig met haar samengewerkt, gemerkt dat de klussen bij haar in zeer vertrouwde handen lagen, dat ze terugkoppelt op momenten dat dat nodig is en zich opgesteld heeft als een prima ambassadeur van de provincie.”

Wiebe Brandsma, Afdelingshoofd Samenleving & Economie, provincie Zuid-Holland


“Annemarie is een uitstekende facilitator.  Ze kan ingewikkelde processen rond strategische besluitvorming voortreffelijk begeleiden. Onlangs leidde zij een bijeenkomst voor GroenLinks Den Haag waarbij werkgroepen, campagneteam en fractieteam duidelijke prioriteiten moesten bepalen voor de partij. Door haar grote kennis van politiek-bestuurlijke processen en haar strategisch inzicht, kon zij met meerdere werkvormen inzichtelijk maken wat de voor- en nadelen van elke prioriteit waren. Op die manier is meer richting gegeven aan de wijze waarop GroenLinks uiting zal geven aan haar idealen voor Den Haag.”

Inge Vianen, fractievoorzitter GroenLinks Den Haag


“In gesprek met onze contactpersoon voor het partnernetwerk in Pakistan bleek behoefte te bestaan aan versterking van de capaciteit op lobby & advocacy. Ik moest direct aan Annemarie denken, met wie ik eerder in de Filippijnen werkte.

Tijdens de 4-daagse training formuleerde het partnernetwerk onder begeleiding van Annemarie de bouwstenen voor een weldoordachte en realistische lobby richting overheid voor kwalitatief goed onderwijs. De combinatie van goed gedoseerde theorie en het direct in de praktijk brengen van geleerde lessen, maakt de manier van werken van Annemarie zo interessant! Annemarie maakt daarbij gebruik van aantrekkelijk en goed doordacht trainingsmateriaal en aansprekende en goed gekozen werkvormen.

Annemarie benut ieder moment van de training volledig, waardoor de groep optimaal leert en iedereen aan het einde van de training uiterst tevreden naar huis gaat.”

Marjolijn Eshuis, Coördinator Quality Programmes & Knowledge Management
Mensen met een Missie, Den Haag


“Tijdens de lobbytraining heeft Annemarie Drenthe in drie dagen een stukje dichterbij
Den Haag gebracht.

De training had een goede balans tussen theorie en praktijk. Annemarie is kundig, aardig en scherp. Ze geeft de cursus met een duidelijk doel en houdt zich daar ook aan. Ze neemt veel praktijkervaring mee en kan daar goed over vertellen. Ik heb het ervaren als een zeer prettige samenwerking.”

Lian de Boer, public affairs coördinator Provincie Drenthe


“Annemarie is een scherp denker en een doortastende doener. Een combinatie die niet veel voorkomt. Daarom hebben wij haar meerdere keren ingehuurd. Zij heeft voor het bureau economie van de provincie Zuid-Holland meerdere (interim) opdrachten naar grote tevredenheid uitgevoerd. Zo heeft zij o.a. met de medewerkers van het bureau een beleidsdoelenboom opgesteld, een beleidsevaluatie uitgevoerd en lobby boodschappen helpen formuleren.

De aanpak van Annemarie kenmerkt zich door een methodische en op samenwerking gerichte aanpak. Ze kan scherp observeren, stelt de juiste vragen en weet met haar humor een productieve groepsdynamiek te realiseren. Annemarie is in staat om in lopende activiteiten te participeren en tegelijkertijd een projectmatige ontwikkelopdracht uit te voeren. Zij doet dat in een combinatie van meebewegen en een eigen pad bewandelen, wat niet veel mensen kunnen.”

Hans Goossensen, Provincie Zuid-Holland, bureauhoofd Economie & Energie


“Waarom zouden wij met u in zee willen gaan?” Met deze vraag opende Annemarie een interview-simulatie om ons team voor te bereiden op een nieuw partnerschap. Vooraf hadden we haar gevraagd om ons flink onder handen te nemen om zo optimaal voorbereid te zijn op het partnerschap. Annemarie stelde uitdagende en deskundige vragen. Internationale en nationale lobby en advocacy zijn Annemarie’s expertiseterreinen, maar zij denkt daarbij graag mee over de inbedding van lobby en advocacy in een bredere strategie, externe communicatie en rapportage. Wij kunnen Annemarie van harte aanbevelen als coach en facilitator.”

Marinus Verweij, Voorzitter Raad van Bestuur ICCO Cooperation


“Annemarie Gehrels zet je aan het denken.

Wij hebben met onze medewerkers een prettige en zeer informatieve training van Annemarie een jaar lang bijgewoond. Tijdens de training werden wij uitgedaagd om actief zelf aan de slag te gaan in een actueel lobbytraject. Annemarie heeft het vermogen om mensen op prettige wijze  een spiegel voor te houden. Ook gaf de methode insights ons veel houvast. Geen voorgekauwde methodieken maar active learning bij doing!
Dit leverde onze organisatie concrete resultaten.
Wij kunnen Annemarie dan ook van harte aanbevelen als coach en docent.”

Petra Schut, regiodirecteur Utrecht en Noord-Holland, IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid)


“8

“coPrisma had Annemarie gevraagd een groot lobby & advocacy voorstel te reviewen, met name wat betreft logica en kwaliteit van beschreven lobby & advocacy aanpak en goed gebruik van vaktechnische terminologie. Haar manier van reviewen is grondig, snel en haar commentaar is opbouwend en heel gericht. Het heeft ons geholpen de inhoud en structuur van het voorstel te verbeteren, de juiste terminologie consistent door te voeren en optimaal gebruik te maken van sterke aspecten van ons huidige werk en eerder behaalde resultaten. We kunnen iedereen die een dergelijk voorstel ontwikkelt aanraden gebruik te maken van Annemarie’s kennis en inzicht op het gebied van lobby & advocacy.”

Joanne van der Schee, Advocacy coordinator, Prisma


“In 2009 ben ik een dag getraind door Annemarie op Lobby en Advocacy. Het heeft me erg geholpen om die twee begrippen beter te kunnen begrijpen. Dit beviel zo goed dat we Annemarie gevraagd hebben om een training te verzorgen voor organisaties in India. Steekwoorden voor de manier waarop Annemarie haar training gaf zijn: praktisch, duidelijk stappenplan, meedenken, toegepast op de context en cultuur, gericht op duidelijk begrip  door de partners en resultaatgericht! Met haar ruime ervaring op het gebied van L&A weet ze waar ze over praat en is ze de aangewezen persoon om anderen te helpen hun L&A processen te formuleren en te implementeren. Ik heb met veel plezier met Annemarie samengewerkt en ik zou haar dan ook aanbevelen aan een ieder die advies of training op het gebied van L&A nodig heeft.”

Agnes Schaafsma, regionaal coördinator Rwanda Burundi Congo, Stichting Red een Kind


“Annemarie heeft in twee teamdagen het Togetthere team uitgedaagd om de eigen visie, missie en programma’s aan een kritische toets te onderwerpen. Daarbij bezit zij de gave om een zekere strengheid en plezierige duidelijkheid te combineren en zo overtuigend met het team de neuzen in een zelfde richting om te buigen. Haar fijne neus voor het belang van positionering van een kleine unit binnen een grote organisatie maakte dat haar tips en tricks nog jaren na haar interventie op de achtergrond een rol bleven spelen in onze teamdiscussies.”

Daan Verbaan, programmacoördinator Togetthere & Impulsis


“Annemarie verzorgde voor 25 jonge beleidsambtenaren Europa van het HYPE netwerk een leerzame lobby-workshop in Brussel. Hoewel de lobby-ervaring van de deelnemers onderling verschilden, wist Annemarie iedereen gemakkelijk mee te nemen. Naast een inzichtelijk college over de ins & outs en do’s & dont’s van lobbyen, werden SWOT-analyses uitgevoerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Deze leverden opmerkelijke en waardevolle inzichten op!

Al met al brengt Annemarie door het stellen van de kritische vragen je lobbystrategie weer op de juiste koers.”

Frederic van Kleef, bestuursadviseur externe betrekkingen, Gemeente Groningen


“Op uitnodiging van Mensen met een Missie faciliteerde Annemarie twee lobby & advocacy-trainingen voor een groep van partners in de Filippijnen: in 2006 in Manila en in 2008 in Davao City op het eiland Mindanao. Bij deze laatste training was ik aanwezig. Ik heb gezien hoe Annemarie op een zeer professionele en participatieve manier de deelnemers kennis liet maken met de ins en outs van lobby & advocacy.

Aan de hand van beknopte theorie, ondersteund met aansprekende praktijkvoorbeelden, leerden de deelnemers over het waarom en hoe van lobby & advocacy. Annemarie wisselde kennisoverdracht gedurende de hele training af met oefeningen, om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Op een speelse manier kwamen de deelnemers vaak zelf tot inzicht dat ze misschien toch meer te winnen hebben bij dialoog en overleg dan bij demonstraties en protest. Annemarie weet een positieve sfeer te genereren, waardoor leren over lobby & advocacy heel leuk wordt en kennisoverdracht goed beklijft.”

Marjolijn Eshuis, Programmamedewerker Azië, Mensen met een Missie


“Ik heb Annemarie leren kennen tijdens het werk. Ze komt op mij als gedegen en professioneel over. Op basis daarvan hebben we binnen de VNG besloten met haar een vierdaagse interne cursus te organiseren.

Deze op onze wensen afgestemde cursus is goed ontvangen. Door haar grote ervaring werd de theoretische delen telkens levendig gemaakt met interessante voorbeelden.”

Jaap Berends, VNG


“Ik heb als junior lobbyist bij een lokale NGO in het buitenland gewerkt waar ik verantwoordelijk was voor capaciteitsopbouw. Ik heb voor vertrek een lobbytraining gevolgd bij Annemarie en tijdens de uitzending verdere begeleiding gehad. De lobbytraining van Annemarie heb ik als meest nuttig ervaren van alle voorbereidingstrainingen. Dit omdat ik de opgedane kennis ook echt heb kunnen toepassen in mijn werk. Zo heb ik bijvoorbeeld een handleiding internationale lobby opgesteld voor de lokale NGO welke deels gebaseerd is op wat ik van Annemarie geleerd had tijdens de lobbytraining. Annemarie heeft enorme kennis van zaken mede door haar jarenlange werkervaring op het gebied van lobby. Ze weet de kennis op een duidelijke en gestructureerde manier over de dragen. Fijn ook dat er tijdens haar trainingen genoeg ruimte is voor het stellen van vragen. De uitvoering van lobbyactiviteiten in een andere culturele context bleek niet altijd makkelijk. Annemarie kon goed aanvoelen waar de knelpunten zaten en hier haar begeleiding op aan laten aansluiten. Ik heb dus veel aan haar begeleiding gehad, ook eenmaal in het veld.”

Alice Kooij-Martinez, Young professionals programma


“De wereld achter lobbyen…. Voor mij als beginnend medewerker bij Kerk in Actie van belang om meer van te weten. De lobbycoaching door Annemarie Gehrels liet me het lobbyveld doorzien. De professionele aanpak van en totaal visie op lobbyen karakteriseren voor mij deze lobbycoaching. Belangrijke issues als ‘mandaat hebben’, ‘het juiste moment’, ‘het belang van de andere partij weten van wie je iets wil’ kwamen niet alleen theoretisch of strategisch aan de orde maar ook direct in practische zin. 

Aan de hand van mijn eigen praktijksituatie werd het learning by doing. Dat gaf een grote plus en inzicht waar de kansen liggen voor succes. En ook waar je niet je energie in moet steken. De meeste principes heb ik dagelijks nodig bij mijn werk binnen Kerk in Actie.

Daarom een investering die loont!”

Carla van der Vlist, projectmanager Kerk in Actie 


“Van tevoren zeiden de lokale partners dat ze zelf wel een lobbytraining konden organiseren en dat “zo’n westerse trainer toch niet begrijpt wat er in India speelt”.

Annemarie liet zich niet uit het veld slaan en gaf tijdens de training blijk van een grote culturele sensitiviteit, zonder het doel van de training uit het oog te verliezen. Na vier dagen kon iedere deelnemende organisatie een gefocust lobbyplan opstellen. De evaluatie van de training was grondig. En wat bleek: zonder uitzondering zeer positieve reacties op de inhoud en de facilitatie van de training. Een dikke 10!”

Liana Hoornweg, Program officer Education, ICCO regional office Central and eastern Africa (voorheen Edukans)


“In een decentrale structuur is het soms lastig lobbywerk te coördineren. Annemarie helpt ICCO haar eigen beleid bij verschillende regiokantoren in de praktijk te brengen. Ze toont hierbij grote kennis van zaken en veel ervaring. Annemarie steekt haar talrijke eigen ideeën en initiatieven niet onder stoelen of banken, maar kan er goed mee leven als die niet allemaal worden overgenomen. Haar houding is coöperatief en opbouwend kritisch. Ze is hard waar nodig, en flexibel waar het kan. En een tikkeltje eigenwijs…”

Jonathan Huseman, lobbyist ICCO


“Bij mijn eerste stappen op het lobby-pad was Annemarie mijn coach. Deskundig en doelgericht stuurde zij mij de weg op.

Een leerzame ervaring!”
Willy Meijnhardt,
projectmanager Kerk in Actie binnenlands diaconaat


“Annemarie is meer dan een uitstekende trainer en adviseur op lobbygebied. Ze durft om als lobbyadviseur de nodige scherpte in de analyses te brengen wat vaak leidt tot nieuwe inzichten en strategiën om tot een doel te komen, systematisch en met de juiste argumenten. Als trainer maakt het haar niet uit om met professionals of vrijwilligers van zelforganisaties te werken.

De adviezen voor ICCO/Kerk in Actie op het programma Afghanistan/Pakistan van 2002-2009 waren altijd on target. De cursus voor BUAT was tailor made en voor de vrijwilligers praktisch direct uitvoerbaar.”

Raymond Bernardus, directeur Stichting BUAT (voormalig relatiebeheerder ICCO)